Om branschdagarna

BRAK 2016, branschdagar för konst i norr 14/15 september 2016.

X, Y , Z , AC, BD - De fem nordliga länens länsbokstäver som förr bl.a fanns på bilarnas reg.plåtar. Här med typsnitt alte-din-1451-mittelschrift

Projektet handlar om är att arrangera branschdagar för konstfältet i de fem nordligaste länen. Arrangemanget ska pågå i Luleå och Boden 14/15 september detta år. Tema för dagarna är konstnärers yrkesidentitet och konstnärspolitiska frågor knutna till det. Syftet är att lyfta och diskutera konstnärlig kompetens och arbetsförhållanden, att stärka kontakten mellan konstnärer inom Kc Nords upptagningsområde och stärka kontakten mellan konstnärer och andra aktörer inom konstfältet, regionalt och nationellt.

Branschdagar i Ö-vik 2014
Branschdagar i Ö-vik 2014
Branschdagar i Ö-vik 2014 - Maria Ragnestam presenterar Konstmuseet i Norr
Branschdagar i Ö-vik 2014 – Maria Ragnestam presenterar Konstmuseet i Norr

Bakgrunden till projektet är att Resurscentrum för Konst Västernorrland (RCK) tillsammans med Kc Nord och Af Kultur i nov 2014 genomförde två branschdagar i Örnsköldsvik. Ett 60-tal konstnärer och ett 30-tal från det övriga konstområdet deltog. Kc Nord styrelse beslutade i början av 2015 att ta på sig ansvaret för att ordna ett liknande evenemang under 2016; en arbetsgrupp har sedan dess arbetat med att hitta samarbetspartner, bestämma innehåll, plats och datum.

/ kc-nord.org