Finansiärer

Norrbottens läns landsting, Konstnärscentrum Nord, Konsthallen Kulturens Hus, Luleå. Havremagasinet, länskonsthall i Boden. Arbetsförmedlingen Kultur Media. Region Västerbotten, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Landstinget Västernorrland, Konstfrämjandet Västerbotten, MAN - Museum Anna Nordlander.