Reg.skylt

De fem nordliga länen X, Y, Z, AC, BD De fem nordliga länens länsbokstäver som förr bl.a fanns på bilarnas nummerplåtar/registreringsskyltar. Här används typsnitt alte-din-1451-mittelschrift. X    - Gävleborg Y    - Västernorrland Z    - Jämtland AC - Västerbotten BD - Norrbotten S    - Sverige
Volvo PV, foto Lena Lahti
foto: Lena Lahti
När vi ändå håller på. Här hela listan: A, AA,AB - Stockholms stad B, BA, BB - Stockholm län C - Uppsala län D - Södermanslands län E, EA - Östergötlands län F, FA - Jönköpings län G - Kronobergs län H - Kalmar län I - Gotlands län K - Blekinge län L, LA - Kristianstads län M, MA, MB - Malmöhus län N - Hallands län O, OA, OB - Göteb. o Bohus län P, PA - Älvsborgs län R - Skaraborgs län S, SA - Värmlands län T, TA - Örebro län U - Västmanlands län W, WA - Kopparbergs län X, XA - Gävleborgs län Y - Västernorrlands län Z - Jämtlands län AC - Västerbottens län BD - Norrbottens län ---------------------------------- Är det någon som har bild på en Y eller Z-nummerplåt? Så mejla gärna: info@brak2016.se / Bengt